Anasayfa Mimarlar Odası Mimarlar Odası Mevzuatı

YASAL ÇERÇEVE

6235 Sayılı Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Kanunu

3458 Sayılı Mühendislik Ve Mimarlık Hakkında Kanun

Mimarlar Odası MevzuatıMimarlar Odası Ana Yönetmeliği

Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil Ve Mesleki Denetim Yönetmeliği

Mesleki Davranış Kuralları Yönetmeliği 

Mesleki Denetimde Çed Yönetmeliği 

Mesleki Ve Bilimsel Çalışma Kurulları Yönetmeliği

Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi Yönetmeliği 

Onur Kurulu Yönetmeliği 

İşyeri Temsilciliği Yönetmeliği 

Komiteler Yönetmeliği 

Mali İşler Yönetmeliği 

Mimarlık Akreditasyon Kurulu Yönetmeliği 

Öğrenci Üyelik Yönetmeliği 

Tmmob Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği 

Ulusal Mimarlık Ödülleri Yönetmeliği 

Şartnameler

Tmmob Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri 2013 Yılı Asgari Ücret Tarifesi

Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi Ve En Az Bedel Tarifesi 

Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Hizmetleri Şartnamesi Ve En

Az Bedel Tarifesi

Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu (Fenni Mesuliyet) Hizmetleri Şartnamesi Ve En Az Bedel

Tarifesi 

Şantiye Şefliği Hizmetleri Şartnamesi 

Belgeler

Serbest Mimarlık Hizmetleri Tescil Ve Tescil Yenileme Belgesi Başvuru Formu

Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi Başvuru Formu
 

(Smhu Ve Md Yön. Madde 10. Ücretli Çalışan Mimarlar İçin)
 

Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi Başvuru Formu(Smhu Ve Md Yön. Md. 11ve 12 – Kamu
 

Kurumu Personeli Ve Ünv. Döner Sermaye Mimarları İçin)


 

Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi Başvuru Formu(Smhu Ve Md Yön. Md.13. Mimarın Kendine

Özel Proje Çalışması İçin.) 

Muvafakatname Örneği

İlan Örneği 

Taahhütname Örneği 

Mesleki Denetim Kontrol Föyü 

Ücretli Mimar Tip Sözleşmesi